Webový dotazníkový systém pro ÚZEI


Ústav zemědělské ekonomiky a informací logo

Pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací jsme dodali moderní webový systém pro sběr dat o ekologickém zemědělství prostřednictvím elektronických dotazníků.

Hlavní funkce

Systém slouží primárně pro sběr informací o ekologickém zemědělství v České republice. Aplikace je určena pro administrátory ÚZEI a inspektory kontrolních organizací. Data do systému zadávají inspektoři skrze webové rozhraní nejen z kanceláře, ale i přímo v terénu při inspekcích ekologických farem.

Systém poskytuje mnoho užitečných funkcí, které ulehčují a zefektivňují práci s vkládanými daty:
  • automatickou kontrolu vkládaných dat,
  • propracované workflow dotazníků (odesílání, schvalování, archivování i možnost uložení rozpracovaného dotazníku),
  • zprávy a metodiky pro inspektory (automatické upozornění na důlěžité informace přímo v rozhraní),
  • diskuze s administrátory vedené k jednotlivým dotazníkům,
  • exporty vybraných dat pro další hromadné zpracování,
  • statistiky.

Ukázka webového rozhraní

Webové rozhraní - vyplňování dotazníku

Webové rozhraní - statistiky
Webový katalog | Z39.50 Server | eCall | Call centrum | Kasvik | ÚZEI | IDEAL-Trade Service, spol s r.o. | Apos Trade, s.r.o.