RFID Server


RFID je technologie určená k rádiové identifikaci. Je vnímána jako nástupce čárových kódů. Hlavní výhodou je možnost vzdálené bezkontaktní identifikace.

Vlastnosti řešení

Naše RFID řešení je předpřipravený webový server umožnující práci s RFID čtečkou.
  • Hromadné čtení pasivních RFID tagů
  • Zápis do paměti pasivních RFID tagů
  • Snadná integrace do existujícího systému - využítí HTTP protokolu
  • Super rychlý a odlehčený webový server s možností instalace na více operačních systémů
    (Windows, Linux, Mac).
  • Snadná instalace ve Windows formou Windows služby.

Oblasti řešení

Řešení je zvlášť vhodné pro tyto problémové oblasti
  • Hromadná inventarizace
  • Hromadné odbavování / přijímání
Pokud již máte informační systém, můžeme integrovat naše řešení do něj. V opačném případě vám můžeme nabídnout i výstavbu vašeho Informačního systému.

V současné době máme řešení ověřeno na produktech společnosti Alien Technology.