Projectiva


Systém pro komplexní řízení projektů.

Klíčové vlastnosti

 • Evidence pracovníků, projektů a dílčích prací
 • Komplexní správa pracovního fondu (vč. promítnutí víkendů, svátků, plánováných dovolených)
 • Automaticky zpracovávané harmonorgramy
  • Projektový harmonogram
  • Harmonogram prací pracovníků
  • Sledování vytížení pracovníků
 • Okamžité promítnutí zanesených změn
 • Správa a vizualizace milníků
 • Navržené harmonogramy je možno dále ručně upřesňovat, omezovat
 • Možnost správy více variant harmonogramu (vhodné k přípravě na prezentaci managementu)
 • Aplikace je dodávána ve dvou provedeních - Manažer a Prohlížeč.
 • Multiplatformní desktopová aplikace (podpora pro Windows, Linux, Mac)
 • Ergonomické a uživatelsky přívětivé ovládání

Manažer

Tento typ licence umožňuje vytvářet plány pro řízení projektů. Automatické přepočítávání přímo po zanesení požadavků zajistí maximální komfort a okamžitý přehled. Aplikace zároveň sama řeší vzniklé konflikty a nedostatky kapacit při plánovaní. Výstupem aplikace může být harmonogram projektů v několika variantách, které je pak možno velmi snadno porovnávat. Součástí Manažera je integrovaný Prohlížeč.

Prohlížeč

Prohlížeč je nástroj určený ke snadnému a komfortnímu prohlížení navržených plánů. Lze jím prohlížet harmonogram prací, harmonogram pracovního faktoru a vytížení pracovního faktoru ve všech navržených verzích vytvořený Manažerem.

Projektový harmonogram

Projektový harmonogram

Harmonogram prací pracovníků

Harmonogram prací pracovníků

Sledování vytížení pracovníků

Sledování vytížení pracovníků