Náš profil


Jsme mladá, dynamická společnost, která se zabývá vývojem software - především moderních aplikací založených na webových technologiích.

Specializujeme se na moderní a inovativní řešení, která v současnosti většina firem není schopna dodat nebo je nabídnout v potřebné kvalitě a za odpovídající cenu. Dosahujeme toho především efektivním využíváním všech moderních trendů a pokrokových technologií spolu s minimalizací zbytečných režijních nákladů - čímž se výrazně lišíme od konkurečních společností s rozsáhlou a nákladnou administrační strukturou.

Tam, kde je to možné, odhlížíme od zastaralých postupů, pozorně nasloucháme aktuálním potřebám i současným trendům a snažíme se dělat věci novým způsobem – Nejlepším možným způsobem.

Věříme, že takto společně dosáhneme úspěchů a přispějeme k vašemu ještě úspěšnějšímu podnikání.

Naše poslání

Smyslem existence naší společnosti je umožnění opravdové seberealizace všech spolupracovníků za účelem vytvoření nových skutečných hodnot nejen pro naše partnery ale i pro zbytek světa. Věříme, že řízená a uvědomělá svoboda je nejsilnějším prostředkem k realizaci tohoto cíle. Je opravdovou motivací i touhou každého jednotlivce.

Naše hodnoty

  • Vytváření nových skutečných hodnot
  • Seberealizace jednotlivců
  • Uvědomělá svoboda
Webový katalog | Z39.50 Server | eCall | Call centrum | Kasvik | ÚZEI | IDEAL-Trade Service, spol s r.o. | Apos Trade, s.r.o.