Připravené produkty


Naše specializace na moderní a inovativní řešení nás přivedla k realizaci několika produktů, které pro vás máme nachystané.

Respektování jedinečnosti každého nasazení

Pro naši případnou spolupráci je velmi důležité, že samotný produkt nikdy nechápeme jako uzavřený balík, který vám už jen dodáme, ale naopak si plně uvědomujeme jedinečnost každého projektu a i konkrétní použití připraveného produktu takto chápeme. Proto se nasazení produktu u nás v mnohém podobá realizaci samostatného projektu na míru. Hlavní rozdíl je v tom, že v těchto případech můžeme využít již podstatné připravené a ověřené části řešení. Realizace je tedy osvědčená, rychlejší i levnější.

Nadstandardní služby

Jelikož každé nasazení produktu chápeme v konečném důsledku jako projekt na míru, nabízíme i tomu odpovídající služby
  • úprava stávajících částí řešení,
  • vývoj zcela nových funkcí,
  • integrace s dalšími systémy.

Možnost získání otevřených zdrojových kódů

Po dohodě je možné získat ke konkrétnímu nasazení i otevřené zdrojové kódy. Takto může vaše společnost získat rychlý a přitom velmi kvalitní základ pro další stavbu vlastního řešení, kterou již bude realizovat vlastními silami. Důvody k takovému řešení mohou být různé
  • vysoce dynamické prostředí a časté změny,
  • složité expertní znalosti,
  • citlivé know-how.
Webový katalog | Z39.50 Server | eCall | Call centrum | Kasvik | ÚZEI | IDEAL-Trade Service, spol s r.o. | Apos Trade, s.r.o.