Kasvik


Kasvik je profesionální řešení pro všechny společnosti zabývající se vývojem software. Zaměřuje se na proces provázející všechny fáze životního cyklu každého software - proces nasazování. V této oblasti nabízí řízení a automatizaci a následně s tím související evidenci, vizualizaci, monitoring a reporting. Toto umožňuje kompletní kontrolu nad dodáváním software na trh. Zavedením a používáním tohoto nástroje získáte významnou konkureční výhodu, která je na dnešním nasyceném trhu IT zvlášť cenná. Pokud jste zákaznicky orientovanou společností, jistě navíc oceníte velmi výrazné zlepšení vnímání kvality zákazníkem.

Tento produkt je dostupný ve dvou edicích, které se liší v pohledu na realizaci zakázek.

Projektová editace

Tato edice je vhodná pro projektově orientované společnosti. Projekt je zde vnímán jako jedinečná dodávka řešení pro jednoho zákazníka. Z tohoto důvodu je tato edice jednodušší, řešení je vždy zákazníkovi dodáváno v jedné verzi a v jedné konfiguraci. Další funkce jsou již zcela bez omezení.

Produktová editace

Nejvyšší edice vhodná i pro produktově orientované společnosti. Produktem je myšleno řešení, které je dodáváno k více zákazníkům. To je navíc umožněno nasazovat v různých verzích a v různých konfiguracích. Obsahuje také všechny funkce projektové verze.

Přehled klíčových funkcí

 • Řízení nasazování (podpora kvality)
  • Úplná kontrola nad procesem pohybu implementovaného kódu od vývojáře až do produkce (ostrého prostředí).
  • Jasná odpovědnost za výstupy z jednotlivých fází realizace (vývojová verze, otestovaná verze).
  • Centralizované a vzdálené řízení nasazování.
 • Automatizace nasazovácího procesu
  • Významné zrychlení celého procesu nasazení (bez lidských prostojů, nutných manuálních stereotypních operací - zkopírování souborů, přejmenování souborů, zastavení služeb, vytvoření zálohy).
  • Okamžité zvýšení spolehlivosti (eliminace chyb lidského faktoru - špatně zkopírovaný soubor, přeskočení důležitého kroku).
  • Podstatné ušetření času = snížení nákladů (ve většině případů není třeba vývojář provádějící vlastní nasazení, odpadá řešení případných problémů spojených s opravou chybného nasazení, nasazení špatné verze a nutnost celý postup opakovat).
  • Dlouhodobě umožňuje nasazovat mnohem častěji pro různé projektové potřeby (testování testery, sledování stavu vývoje managementem, prezentace zákazníkům, normálně je časté nasazování ztráta času vývojáře).
 • Evidence a vizualizace
  • Přehled o všech nasazených verzích (verze na různých prostředích, u různých zákazníků).
  • Přehled o verzích jednotlivých nasazených komponent a jejich vzájemných závislostech.
  • Vedení provozních deníků - automatické i ruční zápisy (přehled o tom, co s v poslední době událo, kdy byla nasazena jaká verze, kdy byl hlášen jaký incident).
  • Grafy konfigurace prostředí (komponenty a jejich závislosti).
  • Grafy přechodů mezi prostředími.
  • Grafy schvalovacího workflow.
  • Release plán (plánované funkce).
  • Deployment inventory.
 • Monitoring
  • Sledování stavu systému i jednotlivých komponent (možnost integrace na nagios).
 • Reporting
  • Průchodnost prostředí (kolik verzí se nedostane přes - vývojové, testovací, interní zákaznické).
  • Časové zdržení prostředí (jak dlouho se verze zdrží v prostředí, než se posune dále - vývojové, testovací, interní zákaznické).
  • Časové zdržení na workflow (jak dlouho se verze zdrží na bodě workflow - doba před schválením).
  • Časy buildování, nasazování (srovnání s historickými hodnotami může odhalit některé problémy).
  • Chybovost (kolik závad zachytí vývojáři, testeři, zákazník).

Další služby

 • Kasvik Best practices - spolu s produktem je dodán i manuál osvědčeného používání.
 • Kasvik Consulting - profesionální zavedení produktu v souladu se stávajícími procesy společnosti.
 • Kasvik Launching - instalace centralního serveru spolu s a přípravou ukázkových prostředí a nasazovacích skriptů.
Webový katalog | Z39.50 Server | eCall | Call centrum | Kasvik | ÚZEI | IDEAL-Trade Service, spol s r.o. | Apos Trade, s.r.o.