Apos Trade, s.r.o.


Apos Trade, s.r.o. logo

Pro společnost Apos Trade, s.r.o., jsme dodali řešení pro podporu plánování projektů. Do společnosti jsme dodali licence pro používání našeho produktu Projectiva (Management projektů). Tento produkt umožnil automaticky zpracovávat projektové harmonogramy z více pohledů na základě údajů o dostupných zdrojích a časových odhadech jednotlivých prací.

Klíčové vlastnosti řešení

 • Evidence pracovníků, projektů a dílčích prací
 • Komplexní správa pracovního fondu (vč. promítnutí víkendů, svátků, plánováných dovolených)
 • Automaticky zpracovávané harmonorgramy
  • Projektový harmonogram
  • Harmonogram prací pracovníků
  • Sledování vytížení pracovníků
 • Okamžité promítnutí zanesených změn
 • Správa a vizualizace milníků
 • Navržené harmonogramy je možno dále ručně upřesňovat, omezovat
 • Možnost správy více variant harmonogramu (vhodné k přípravě na prezentaci managementu)
 • Aplikace je dodávána ve dvou provedeních - Manažer a Prohlížeč.
 • Multiplatformní desktopová aplikace (podpora pro Windows, Linux, Mac)
 • Ergonomické a uživatelsky přívětivé ovládání.

Plánování projektů
Webový katalog | Z39.50 Server | eCall | Call centrum | Kasvik | ÚZEI | IDEAL-Trade Service, spol s r.o. | Apos Trade, s.r.o.